Van Wijnen

Schade melden met betrekking tot bouwkundige of civiel technische schade  gerelateerd aan projecten van Van Wijnen.

1. Uw gegevens

Het (schade-)adres van het betreffende pand/object

Projectgegevens van het werk

Inclusief btwExclusief btw

2. Details van de schade

De datum dat u de schade ontdekt heeft. Mag ook een geschatte datum zijn als u het niet precies meer weet.

Graag vermelden waaraan de schade zich bevindt.

Graag een zo duidelijk mogelijk tekstuele omschrijving van de schade|waarnemingen bij het pand/object.

Graag een duidelijke omschrijving van de (vermoedelijke) oorzaak|eventueel onderbouwd door onderzoeksrapporten. (Deze zijn in de volgende stap te uploaden)

Indicatie van de herstelkosten van de waargenomen gebreken|indien beschikbaar ontvangen wij graag een onderbouwde claim.

3. Bestanden uploaden

Upload foto’s als bewijsmateriaal van de ontstane schade.

Upload relevante documenten van het project / uitgevoerd onderzoek / schade.
Deze documenten bevatten tenminste:

  • Contract met opdrachtgevers
  • Contract met onderaannemer(s)|inclusief voorwaarden

Meld je Schade hanteert strikte veiligheidseisen.
Al de door u ingevoerde informatie wordt versleuteld naar ons verzonden.

Hanselman Logo