Bouwbedrijf Kooi

Schade melden met betrekking tot bouwkundige of civiel technische schade gerelateerd aan projecten van Kooi.

1. Uw gegevens

Het (schade-)adres van het betreffende pand/object

Projectgegevens van het werk

Inclusief btwExclusief btw

2. Details van de schade

De datum dat u de schade ontdekt heeft. Mag ook een geschatte datum zijn als u het niet precies meer weet.

Graag vermelden waaraan de schade zich bevindt.

Graag een zo duidelijk mogelijk tekstuele omschrijving van de schade, waarnemingen bij het pand/object.

Graag een duidelijke omschrijving van de (vermoedelijke) oorzaak, eventueel onderbouwd door onderzoeksrapporten. (Deze zijn in de volgende stap te uploaden)

Indicatie van de herstelkosten van de waargenomen gebreken, indien beschikbaar ontvangen wij graag een onderbouwde claim.

3. Bestanden uploaden

Upload foto’s als bewijsmateriaal van de ontstane schade.

Upload relevante documenten van het project / uitgevoerd onderzoek / schade.
Deze documenten bevatten tenminste:

  • Contract met opdrachtgever
  • Contract met onderaannemer(s), inclusief voorwaarden

Meld je Schade hanteert strikte veiligheidseisen.
Al de door u ingevoerde informatie wordt versleuteld naar ons verzonden.

Hanselman Logo